Image

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja Životopis d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) vam omogućuju korištenje usluga i sadržaja web stranice www.seo.hr (dalje u tekstu: web stranica). Korištenjem ovih web stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Sadržaj i promjene sadržaja

Ove web stranice pružaju svojim posjetitljima pristup mnoštvu informacija u obliku sadržaja (tekst, slike, video, alati, procjene, analize web stranica itd.). Društvo zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja ovih web stranica bez obaveze prethodne najave. Društvo nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja posjetitelj se slaže da će sadržaj ovih web stranica uključivati reklame, razne obavijesti i poruke sa ciljem normalnog funkcioniranja svih sadržaja samih web stranica.

Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenjem ovih web stranica za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na ovim web stranicama, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Sadržaj ovih web stranica pisan je u dobroj namjeri te je isključivo informativnog karaktera.

Usluge

Putem ovih web stranica nudimo sljedeće usluge:

  1. Uslugu analize web stranica - po cijeni od 1.250,00 kn sa uključenim PDV-om. 
  2. Uslugu optimizacije web stranica - cijena isključivo po dogovoru.
  3. Uslugu vođenja Google Ads kampanja - cijena isključivo po dogovoru.
  4. Uslugu instalacije Google Analytics alata - cijena isključivo po dogovoru.
  5. Uslugu računalnog programiranja - cijena isključivo po dogovoru.

Načini plaćanja

Način plaćanja za sve naše uslugu su: uplatom na naš IBAN (na temelju ponude) te kreditnim karticama.

Autorska prava

Sadržaj na ovim web stranicama zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Društva ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Društvo se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Društvo će prikupljati osobne podatke korisnika/posjetitelja u skladu s važećim propisima. Navedeni podaci će se koristiti primjerice u svrhu informiranja posjetitelja o uslugama i sadržajima ove web stranice, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva posjetitelja ovih web stranica kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i usluga.

arrow_upward