Image

Ahrefs.com možda bolje objašnjava zašto je aktiviran Google Penguin filter

24.09.2012. u kategoriji  Offpage optimizacija
Autor: Bruno Šarić

Ahrefs.com možda bolje objašnjava zašto je aktiviran Google Penguin filter

Na tržištu nam se pojavio još jedan alat vezan u link building, točnije Ahrefs.com. Dosad smo svi većinom koristili OpenSiteExplorer.org te popis linkova u samom sučelju Google Webmaster Toolsa. Tu su naravno prisutni još neki od ozbiljnijih alata kao što je MajesticSEO.com. Većina dosad funkcionirala je na isti način, prikazivali su linkove prema domeni, točne anchor tekstove, follow i nofollow linkove te razne druge vrijednosti koje su ocijenjivale snagu linka. Ahrefs.com je dao i nešto drugačiju perspektivu gledanja na linkove.

Ahrefs.com

Svi znamo da Google Penguin gleda anchor tekstove i svi smo ih dosad brojali iz najjednostavije perspektive. Koliko linkova sa točnim anchor tekstom i to je to (u alatu Phrase). Ahrefs.com je u svom alatu dao i drugu dimenziju tih podataka. Ta dimenzija nam osim točnog broja linkova i anchora (Phrase) daje uvid i u podatak koliko često se u svim anchor tekstovima pojavljuju određene ključne riječi. I to je moguće provjeriti za izraz koji sadrži 1 ključnu riječ (Terms), 2 ključne riječi (Terms 2 words), 3 ključne riječi (Terms 3 words) te 4 ključne riječi (Terms 4 words). Ukoliko navedene podatke pokušati dobiti za vlastitu domenu moći ćete saznati koja je to ključna riječ koja se najčešće i u najvećem postotku pojavljuje u svim vašim anchor tekstovima. Navedeno daje drugu perspektivu pogleda na link profil neke domene. Moguće da niste previše koristili određenu frazu kao anchor tekst pri link buildingu, ali da ste svejedno pretjerali iz te druge perspektive, pa ogromni broj linkova u postotku sadrži određenu ključnu riječ u svim anchor tekstovima pa navedeni link profil izgleda neprirodno. A to bi naravno moglo aktivirati Penguin filter.

Pokušajte se malo igrati sa alatom, a pogotovo ako imate pristup nekim domenama koje je zahvatio Penguin update kako bi pokušali pronać neki zajednički pattern pretjerivanja sa anchor tekstovima.

Analiziraj svoju web stranicu
language
* Unesite naziv svoje web stranice npr. https://www.seo.hr
arrow_upward