Optimizacija za tražilice

Cilj optimizacije web stranica za tražilice je postići bolji rejting u besplatnim rezultatima pretraživanja Googlea na bitne ključne riječi te time povećati prodaju usluga ili proizvoda.


Cijena usluge: od 2000.00 kn + PDV/mjesečno

Optimizacija web stranica za tražilice ili SEO (Search Engine Optimization) je proces prilagođavanja web stranica tehnologiji tražilica kako bi postigle što bolje pozicije u rezultatima pretraživanja za bitne pojmove ili ključne riječi. Prema  svim relevatnim istraživanjima u Hrvatskoj trenutno 99% internet korisnika koristi Google kako bi pronašli informaciju koju traže. Web stranice koje se na Googleu za bitne ključne riječi pronađu u prvih 10 rezultata pretraživanja ili na prvoj stranici najčešće će privući pažnju internet korisnika koji će ih zatim posjetiti. Bolje pozicije u rezultatima pretraživanja rezultirati će većom ciljanom posjećenošću te time i povećati prodaju usluga i proizvoda.

Što je uključeno u cijeni usluge?

U cijeni usluge je uključeno postizanje TOP 10 rejtinga za dogovorene ključne riječi. Optimizacija web stranica za tražilice odrađuje se na način da se prvo definira lista ključnih riječi za koje je potrebno postići bolji rejting. Zatim se provjeri da li su web stranice prilagođene tehnologiji tražilica te da li imaju sadržaj za svaku od navedenih ključnih riječi. Nakon što se steknu svi uvjeti na samim stranicama kreće se u promociju web stranica na način koji tražilicama daje signal za koje ključne riječi se web stranice trebaju bolje pozicionirati. Kontaktirajte nas kako bi saznali sve potrebne informacije o cijelom procesu te konačnoj cijeni pružanja usluge.

Javite nam se

  1. Npr. Pero Perić

  2. Npr. Moja tvrtka d.o.o.

  3. Npr. info@seo.hr

  4. Npr. 013378808

  5. Npr. http://www.seo.hr